Wschod slonca

KARTA OBIEKTU PRZYRODNICZEGO

Dolina Bugu.


Karta obiektu przyrodniczego (KOP) przeznaczona jest do tworzenia lokalnej kartoteki przyrodniczej dla dorzecza Bugu. KOP może być wykorzystana do wpisania jednego lub więcej obiektów. Szczególnie cenne są obserwacje dla gatunków fauny i flory wpisanych na tzw. „czerwone listy gatunków ”. Przy opisywanym gatunku, jeśli są takie możliwości, należy podać informację o jego liczebności, nawet przybliżoną. Szczególnie ważnymi elementami krajobrazu są środowiska podmokłe, jak np. oczka wodne. W tym przypadku ważne są wszystkie informacje, nawet czy jest to miejsce gdzie odprowadzane są ścieki, czy składowane nielegalnie odpady. Elementy przyrody nieożywionej (np. głazy narzutowe) zwykle stanowią ciekawostkę (osobliwość) danego terenu, to też ważna informacja. Dla potrzeb lokalnej inwentaryzacji warto wskazać ciekawe i urokliwe miejsca widokowe lub inne szlaki zasługujących na wyróżnienie (może to być propozycja trasy rowerowej). Ważne jest wskazanie nawet intuicyjnie, ważnych miejsc, które mogą być potencjalnymi lokalnymi ostojami różnorodności biologicznej. Są to miejsca zwykle bardzo bogate w gatunki flory i fauny i o mało przekształconym środowisku. Na poniższym szkicu prosimy zaznaczyć odniesienie do drogi, odcinka rzeki, zabudowań danej miejscowości czy np. oddział leśny. Wypełnione rzetelnie karty KOP zostaną wprowadzone do tworzonej bazy danych dla dorzecza Bugu.

Pobierz kartę obiektu przyrodniczego


Stowarzyszenie Bioregion

Siedziba:
ul. Leg. Piłsudskiego 12/7 17-300 Siemiatycze

Biuro stowarzyszenia:
Plac Jana Pawła II 39
tel. kom. 889-67-45-46
Biuro czynne: pon.- pt. 10-17
www.nawschodzie.pl